top of page

Anino Shadowplay Collection 25th Anniversary Exhibition

AninoLogo.png

Ang eksibisyong ito ay panimulang imbitasyon para silipin ang ‘shadowplay’ bilang isang mayabong na anyo ng sining. Sa bawat likhang matutunghayan sa espasyong ito, ibinibida ang bawat elemento ng pagtatanghal ng ‘shadowplay’, hinihimay ang bighaning dulot ng pagsasanib ng galaw, tunog at ilaw, at iniisa-isa ang hibla ng karanasang pinagtatagni-tagning anino, salita at musika. Maituturing ang bawat kwadro sa silid na ito bilang maliliit na pagtatanghal – tila maiiksing paanyaya upang bigyang-pansin na ang payak na mga materyales ay nakabubuo ng malalaki at malalalim na karanasan. Para bang talinhaga na ang bawat maliliit na parte ay nagpapatayog, nagpapahitik at nagpapalakas ng isang buong presensya. Ganyan naman talaga ang laging ipinamamalas ng grupong ANINO SHADOWPLAY COLLECTIVE – ang pagititipon ng mga artista ng bayan para sa mabusising pagtatanghal. Bawat talento, bawat kontribusyon, bawat aksyon, kapag pinagsama-sama ay nakakapukaw ng pandama. Parang maliliit na baryang bumibigat kapag pinagsama-sama, nagkakahalaga, nakakapagpahalaga.
 
Maaaring tawaging patikim ang mga ito, ngunit sa kalaunan ay maituturing na pagsibol ng bagong anyo ng pagsisining at pakikipagsining mula sa grupong lumilikha ng mga kwentong anino nitong nagdaang dalawampu’t limang taon. Sa darating pang dalawampu’t limang taon, asahan na ang ANINO SHADOWPLAY COLLECTIVE ay patuloy na tutuklas pa nang iba’t ibang paraan, at anyo ng pagtatanghal o ng mga kwadrong gaya nito sa walang humpay na pagpapatunay na walang hangganan ang imahinasyon. #
                                                                                                                         Avie Felix

Anino Shadowplay Collective members trying out the "Caja de Carillo" by Marc Vincent Cosico as part of their 25th Anniversary Exhibit entitled Bente Singko Sentimo.

Biyahe by Marc Vincent Cosico

Artwork Collection

bottom of page